Infrastruktur

  Internet Kampus Gong Badak

  Perkhidmatan Internet melalui talian suwa JARING Kampus Gong Badak bermula pada tahun 1994  dengan kapasiti bandwidth 9.6KBps, manakala perkhidmatan internet Kampus Kota bermula pada tahun 2006 dengan kapasiti bandwidth 2Mbps.

  • Bandwidth ditingkatkan secara berperingkat mengikut keperluan semasa;
   1. 64KBps(1995),
   2. 128KBps (1996),
   3. 512KBps(2000),
   4. 2MBps(2004),
   5. 8Mbps (2006),
   6. 16Mbps(2008)
   7. 45Mbps(Sep.2009)
  • Bandwidth ditingkatkan di Kampus Kota;
   1. 2Mbps (2006),
   2. 4Mbps (2008)
   3. 34Mbps(2009)
  • Bandwidth VPN Gong Badak-Kota (34Mbps mulai Sep.2009)

   

   

  Rangkaian Fiber Optik di UniSZA Kampus Gong Badak

  Kawasan Jarak
  BLOK A KE PEJABAT PENTADBIRAN 300 METER
  BLOK A KE PERPUSTAKAAN 250 METER
  BLOK A KE BLOK B 200 METER
  BLOK F KE BLOK C 50 METER
  BLOK A KE BLOK D 200 METER
  BLOK A KE BLOK E 150 METER
  BLOK A KE BLOK F 200 METER
  BLOK A KE BLOK UMMUATIYAH 200 METER
  BLOK UMMUATIYAH KE BLOK AISHAH 100 METER
  BLOK UMMUATIYAH KE BLOK KHADIJAH 100 METER
  BLOK UMMUATIYAH KE BLOK HABSAH 100 METER
  BLOK UMMUATIYAHKE BLOK ZAINAB 100 METER
  BLOK A KE BLOK ABU ZAR 200 METER
  BLOK ABU ZAR KE BLOK ABU BAKAR 100 METER
  BLOK ABU ZAR KE BLOK UMAR 100 METER
  BLOK ABU ZAR KE BLOK OTHMAN 100 METER
  BLOK ABU ZAR KE BLOK ALI 100 METER
  BLOK A KE MASJID 1600 METER
  MASJID KE HEPA 400 METER
  MASJID KE POS PENGAWAL 400 METER

  Nod Jaringan di UniSZA Kampus Gong Badak yang merangkumi 1750 keseluruhan
   

   Kawasan Point
   BANGUNAN BLOK A  272
   PEJABAT PENTADBIRAN  148
   PERPUSTAKAAN  116
   BLOK B  96
   BLOK C  84
   BLOK D  24
   BLOK E  120
   BLOK F  48
   BLOK AISHAH  24
   BLOK KHADIJAH  24
   DEWAN BESAR  12
   DEWAN KULIAH UTAMA  12

   

   Kawasan  Point
   BLOK ABU BAKAR  48
   BLOK UMAR  84
   BLOK OTHMAN  48
   BLOK ALI  24
   BLOK ABU ZAR  150
   PEJ. ASR. PUTERA  24
   PEJ. ASR. PUTERI  24
   FAK. PENG. & PERAK.  14
   FAK. REK. INDS.  116
   PEJ. KEJ. & PERT  86
   PEJABAT HEPA  24

   

   Manakala perkhidmatan Wireless boleh digunakan di :

  • Blok A dan kawasan sekitar
  • Blok Pentadbiran dan kawasan sekitar

  Manakala kawasan yang masih dalam proses pembangunan :

  • Semua blok belajar B-G
  • Kawasan sekitar Aishah, Khadijah
  • Kawasan sekitar Zainab dan Hafshah
  • Kawasan sekitar Blok S. AbuBakar, Umar, Uthman dan Ali
  • Kawasan sekitar Asrama Blok Anas
  • Kawasan sekitar Asrama blok Juwariah
  • Bangunan Perpustakaan

  Rancangan pada tahun 2008 ialah menyediakan perkhidmatan Wireless bagi semua kawasan di kampus Gong Badak yg berpenghuni. Wired Network (fiber optik) ke semua bangunan dalam Kampus Gong Badak

  Katalaluan akses diperlukan untuk mengakses perkhidmatan Wifi ini. Bagi yang belum mempunyai kata nama dan laluan untuk penggunaan Wifi, boleh dapatkan di pejabat PTM.

   

  Kampus Kota

  Peringkat pemasangan rangkaian di UniSZA Kampus Kota

  • Peringkat I - Pemasangan Pusat Sistem Rangkaian bermula Ogos 2006 dan beroperasi pada Nov. 2006
   • Penyambungan 200 AP di Blok Canselori.
  • Peringkat II - Penyambungan 150 AP untuk 3 buah makmal PC, Perpustakaan, Bilik Pensyarah, dan Bilik Mesyuarat Senat (Mei-Jul. 2007)
  • Peringkat III - Penyambungan 100 AP ke Makmal Bioteknologi, Nursing dan bilik pensyarah.(Sept. 2007)

  Di kebanyakan kawasan di UniSZA Kampus Kota telah mempunyai rangkaian Wireless.