• INFORMASI
 • Rangkaian & Server
 • Infrastruktur

Infrastruktur

Internet Kampus Gong Badak

Perkhidmatan Internet melalui talian suwa JARING Kampus Gong Badak bermula pada tahun 1994  dengan kapasiti bandwidth 9.6KBps, manakala perkhidmatan internet Kampus Kota bermula pada tahun 2006 dengan kapasiti bandwidth 2Mbps.

 • Bandwidth ditingkatkan secara berperingkat mengikut keperluan semasa;
  1. 64KBps(1995),
  2. 128KBps (1996),
  3. 512KBps(2000),
  4. 2MBps(2004),
  5. 8Mbps (2006),
  6. 16Mbps(2008)
  7. 45Mbps(Sep.2009)
 • Bandwidth ditingkatkan di Kampus Kota;
  1. 2Mbps (2006),
  2. 4Mbps (2008)
  3. 34Mbps(2009)
 • Bandwidth VPN Gong Badak-Kota (34Mbps mulai Sep.2009)

 

 

Rangkaian Fiber Optik di UniSZA Kampus Gong Badak

Kawasan Jarak
BLOK A KE PEJABAT PENTADBIRAN 300 METER
BLOK A KE PERPUSTAKAAN 250 METER
BLOK A KE BLOK B 200 METER
BLOK F KE BLOK C 50 METER
BLOK A KE BLOK D 200 METER
BLOK A KE BLOK E 150 METER
BLOK A KE BLOK F 200 METER
BLOK A KE BLOK UMMUATIYAH 200 METER
BLOK UMMUATIYAH KE BLOK AISHAH 100 METER
BLOK UMMUATIYAH KE BLOK KHADIJAH 100 METER
BLOK UMMUATIYAH KE BLOK HABSAH 100 METER
BLOK UMMUATIYAHKE BLOK ZAINAB 100 METER
BLOK A KE BLOK ABU ZAR 200 METER
BLOK ABU ZAR KE BLOK ABU BAKAR 100 METER
BLOK ABU ZAR KE BLOK UMAR 100 METER
BLOK ABU ZAR KE BLOK OTHMAN 100 METER
BLOK ABU ZAR KE BLOK ALI 100 METER
BLOK A KE MASJID 1600 METER
MASJID KE HEPA 400 METER
MASJID KE POS PENGAWAL 400 METER

Nod Jaringan di UniSZA Kampus Gong Badak yang merangkumi 1750 keseluruhan
 

 Kawasan Point
 BANGUNAN BLOK A  272
 PEJABAT PENTADBIRAN  148
 PERPUSTAKAAN  116
 BLOK B  96
 BLOK C  84
 BLOK D  24
 BLOK E  120
 BLOK F  48
 BLOK AISHAH  24
 BLOK KHADIJAH  24
 DEWAN BESAR  12
 DEWAN KULIAH UTAMA  12

 

 Kawasan  Point
 BLOK ABU BAKAR  48
 BLOK UMAR  84
 BLOK OTHMAN  48
 BLOK ALI  24
 BLOK ABU ZAR  150
 PEJ. ASR. PUTERA  24
 PEJ. ASR. PUTERI  24
 FAK. PENG. & PERAK.  14
 FAK. REK. INDS.  116
 PEJ. KEJ. & PERT  86
 PEJABAT HEPA  24

 

 Manakala perkhidmatan Wireless boleh digunakan di :

 • Blok A dan kawasan sekitar
 • Blok Pentadbiran dan kawasan sekitar

Manakala kawasan yang masih dalam proses pembangunan :

 • Semua blok belajar B-G
 • Kawasan sekitar Aishah, Khadijah
 • Kawasan sekitar Zainab dan Hafshah
 • Kawasan sekitar Blok S. AbuBakar, Umar, Uthman dan Ali
 • Kawasan sekitar Asrama Blok Anas
 • Kawasan sekitar Asrama blok Juwariah
 • Bangunan Perpustakaan

Rancangan pada tahun 2008 ialah menyediakan perkhidmatan Wireless bagi semua kawasan di kampus Gong Badak yg berpenghuni. Wired Network (fiber optik) ke semua bangunan dalam Kampus Gong Badak

Katalaluan akses diperlukan untuk mengakses perkhidmatan Wifi ini. Bagi yang belum mempunyai kata nama dan laluan untuk penggunaan Wifi, boleh dapatkan di pejabat PTM.

 

Kampus Kota

Peringkat pemasangan rangkaian di UniSZA Kampus Kota

 • Peringkat I - Pemasangan Pusat Sistem Rangkaian bermula Ogos 2006 dan beroperasi pada Nov. 2006
  • Penyambungan 200 AP di Blok Canselori.
 • Peringkat II - Penyambungan 150 AP untuk 3 buah makmal PC, Perpustakaan, Bilik Pensyarah, dan Bilik Mesyuarat Senat (Mei-Jul. 2007)
 • Peringkat III - Penyambungan 100 AP ke Makmal Bioteknologi, Nursing dan bilik pensyarah.(Sept. 2007)

Di kebanyakan kawasan di UniSZA Kampus Kota telah mempunyai rangkaian Wireless.