• INFORMASI
 • Inovasi Sistem
 • Modul & Sistem

Modul & Sistem

Berikut adalah modul dan sistem yang dibangunkan / diselenggarakan oleh PTM, Universiti Sultan Zainal Abidin.

» Modul Akademik

 • Sistem Pengambilan Pelajar
 • Sistem Pendaftaran Pelajar Baru
 • Sistem Pendaftaran Kursus secara online
 • Sistem Peperiksaan Pelajar
 • Sistem Laporan Graduan
 • Sistem Pengumpulan Data Sokongan MyMohes (Maklumat Tambahan)
 • Sistem Statistik Pengambilan Pelajar
 • Sistem Mesyuarat Pemilihan Bersama Dalaman(Kategori Diploma Dan Setaraf)
 • Sistem Semakan Tawaran Pengambilan Pelajar
 • Sistem Maklumat Pascasiswazah


 » Modul Sumber Manusia / Pentadbiran

 • Sistem Maklumat Kakitangan (Sumber Manusia)
 • Sistem Maklumat Kenderaan
 • Sistem Klinik Panel
 • Sistem Laporan Prestasi Online


 » Modul HEPA

 • Sistem Maklumat Kolej Kediaman Pelajar
 • Sistem Maklumat Penajaan Pelajar
 • Sistem Maklumat Kaunseling
 • Sistem Rekod Aktiviti Pelajar
 • Sistem Maklumat Merit
   

 » Modul Kewangan

 • Sistem Kewangan Staf / Gaji (Payroll)
 • Sistem Pinjaman Staf (Komputer/Perumahan/Kenderaan)
 • Sistem Kewangan Pelajar


 » Modul Jabatan Pembangunan

 • Sistem Maklumat Pengurusan Aduan/Tempahan

 

» Modul Jabatan Keselamatan

 • Sistem Maklumat Jabatan Keselamatan


 » Portal Kakitangan

 • Maklumat dan Carian Kakitangan
 • Maklumat Akademik
 • Maklumat Pekeliling
 • Modul Jabatan Pendaftar(e-Sm2)
 • Modul Unit Komunikasi Korporat
 • Dokumen kualiti
 • Fail Dan Borang
 • Kewangan/E-Pembayaran
 • Panduan Telefon
 • Pengumuman Dan Berita
 • E-Maklumbalas
 • E-Aduan (Jab. Pembangunan)
 • E-Tempahan(Jab. Pembangunan)
 • EIS
 • Modul Pengisytiharaan Harta
 • Aduan ICT(PTM)


 » Portal Pelajar

 • Profil Pelajar
 • Keputusan Peperiksaan Dan Transkrip Online
 • Maklumat Penempatan
 • Maklumat Yuran Dan Hutang
 • PTPTN
 • Aduan ICT (PTM)
 • Pendaftaran Kursus
 • Pradaftar Kokurikulum
 • Pradaftar Kursus Elektif
 • Permohonan Emel Pelajar
 • Pendaftaran Wifi (Wireless)
 • Pengumuman Dan Berita
 • Borang Merit
 • Permohonan Aktiviti
 • Muat Turun (Jadual Kuliah, Borang dll)