• PROFIL
  • Visi & Misi

Visi & Misi

Visi

Menjadi Pusat ICT yang inovatif dalam penyediaan prasarana berkualiti dan perkhidmatan ICT yang terbaik kepada Universiti selaras dengan Dasar ICT Negara.

 

Misi

Menyediakan infrastruktur dan perkhidmatan ICT berasaskan teknologi terkini untuk meningkatkan kualiti dan keupayaan pencapaian maklumat dalam semua aktiviti pengurusan, pengajaran-pembelajaran, penyelidikan dan keselamatan telekomunikasi sejajar dengan misi dan objektif Universiti.