• INFORMASI
  • Latihan & Teknikal
  • Makmal Komputer

Makmal Komputer

PTM menyediakan perkhidmatan komputer dengan capaian Internet di makmal komputer untuk kegunaan pelajar dan staf . Selain itu, portal UniSZA dilengkapi dengan sistem penempahan makmal bagi memudahkan pelajar mendapatkan kemudahan komputer mengikut masa yang ditetapkan.